ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ 2024

Připojte se k nám a objevte tajemství písma!

Máte zájem o grafologii a psychologii?
Chcete lépe rozumět dynamice vašich vztahů?
Toužíte prohloubit poznání sebe sama?

Přihlaste se do nového ročníku studia psychologie písma 2024/2025 a získejte klíče k porozumění člověku prostřednictvím jeho písma.


Nabízíme vám jedinečnou šanci osvojit si hluboké znalosti, které otevřou nové možnosti v osobním i profesním životě.

Nezmeškejte svou příležitost, počet míst v kurzu je omezený!


Těšíme se na vás a naši společnou cestu studiem řeči písma!

Webinář Jak porozumět řeči písma

Webinář se koná na platformě Zoom v úterý 13. září 2022 od 20:00 do 21:30 a je ZDARMA.

Jak se v písmu zrcadlí naše osobnost?

Co vše se můžeme z rozboru písma dozvědět?

Jak psycholog písma s rukopisem pracuje?

Jak je psychologie písma užitečná  v praxi?

Hodí se k výběru zaměstnanců? Pomáhá v seberozvoji?

Chcete si vyzkoušet práci s rukopisem?

To vše a ještě mnohem víc můžete zjistit a zažít v živém SETKÁNÍ s psycholožkami písma Helenou Bakovou a Světlou Francovou.

Zájemci se mohou hlásit na info@psychologiepisma.cz. Přihlášeným zašleme odkaz na Zoom. Máte-li pochybnosti, zda se sami zvládnete připojit, rádi poskytneme asistenci.

Novinky ve školním roce 2022/2023

Vítáme nové zájemce o studium a také studenty navazujícího studia v Grafologickém Ateliéru!

Výuka v základním stupni studia zůstává oproti loňskému roku bez výrazných změn. Se studenty se tedy uvidíme v každém výukovém dni dopoledne (8:30 – 12:00), ve třech 60 min. blocích probereme látku, která vyžaduje interaktivní přístup, studenti tak budou moci zastavovat výklad v obtížných pasážích, klást doplňující dotazy, diskutovat s lektorkami, ověřovat si své porozumění látce.

Budou-li všichni studenti ze skupiny souhlasit, můžeme pořídit záznam výuky. Bude tak příležitost pouštět si výklad opakovaně a kdykoliv si připomenout probraná témata. Studenti budou také dostávat prezentace přednášek, materiály k rozborům a předtočená videa v rozsahu dalších 2 hodinových bloků: rozbory nebo přednášky, která si mohou pouštět v libovolném čase. Na další prezenční výuce pak mohou diskutovat o tom, co nebylo jasné.

Velká změna od letošního školního roku čeká Ateliér: nově zkracujeme prezenční část výuky jen na dopoledne (8:30 – 12:00) a podobně jako v základním stupni budou studenti dostávat předtočená videa s určitými částmi rozboru rukopisu v rozsahu 2 bloků. Věříme, že studenti přivítají větší komfort výuky, kdy odpadne celodenní sezení u počítače a nutnost vyčlenit si klid a čas na poměrně dlouhou dobu.

Nově zařazujeme do práce s rukopisem v Ateliéru také principy Mindfulness – meditace všímavosti. Stav naší mysli a schopnost jej reflektovat je klíčovým aspektem, který ovlivňuje kvalitu rozboru. Schopnost uvolněného soustředění, rozsah vnímání, míru bdělosti, dovednost eliminovat rušivé vlivy – to vše je možné postupně trénovat a zlepšovat tak kvalitu „nástroje“, který při rozboru používáme.

Termíny výuky na celý školní rok naleznou zájemci v příslušné záložce. Do 5. 9. 2022 mohou naši studenti využít včasné platby a výrazně tak ušetřit na školném.

Těšíme se na dobrodružství poznávání, zdraví

Světla Francová a Helena Baková

lektorky IPP

Novinky ve školním roce 2021/2022

Vítáme nové zájemce o studium!

Pro nadcházející školní rok jsme připravili změny, které podstatně ovlivní novou tvář výuky. Díky karanténě jsme se naučili pohybovat se v on-line prostoru elegantněji a celá výuka tak nově poběží on-line. Studenti se ale nemusí bát, že na ně bude z obrazovky počítače zírat jen „mluvící hlava“. 😉 Máme připravené nové prezentace s množstvím pestrých ukázek rukopisů a s výkladem těch nejdůležitějších témat. Studenti si z nich tak postupně vytvoří e-skripta, která jim budou k dispozici pro opakování látky.

Zásadní změnou bude zkrácení živé on-line výuky. Ukázalo se totiž, že je velmi únavné a náročné na pozornost celodenní sezení u počítače. Nově tedy výukový den bude organizován tak, že dopoledne společně strávíme v živém setkání na platformě Zoom, kde se uskuteční 3 hodinové bloky s 15 min. přestávkami. Začínáme v 8:30 a končíme ve 12:00. V rámci živé výuky bude příležitost aktivně vstupovat do výuky: klást dotazy, pozastavit výklad (v případě, že ztrácíte orientaci), ověřit si vzájemné porozumění.

Ke každému výukovému dni (dopoledni) však budou náležet ještě 2 hodinová videa s přednáškami nebo cvičnými analýzami písma. Ty si studenti budou moci pustit kdykoliv ve svém volném čase v mezidobí mezi dvěma výukovými dny.  Doufáme, že tak bude výuka ještě efektivnější a nebude nás všechny nutit k nezdravému přepínání.

Věříme, že Vás nový koncept výuky zaujme a že se s námi pustíte do studia psychologie písma na jakoukoliv dálku!

Těšíme se na Vás, zdraví

Helena a Světla,

tým lektorek psychologie písma

Vánoční dárkový poukaz

Chcete letos o vánocích opravdu nadchnout? Věnujte svým blízkým skutečně originální dárek: 1 modul studia psychologie písma/grafologie u nás!

Pokud s dárkem neuspějete, nic se neděje, poukaz prostě nezaplatíte a nic tedy neriskujete. Jaký je postup při objednávání dárku?

1.  Prohlédněte si naše stránky, podívejte se zejména na termíny výuky v modulu B (začínáme 18. ledna 2021)

2. Pokud máte za to, že by se studium u nás mohlo Vašim blízkým líbit, napište si o dárkový poukaz na e-mail: info@psychologiepisma.cz

3. Do e-mailu připište jméno obdarovaného (dárkové poukazy vždy vystavujeme na jméno)

4. Do 2 dnů Vám zašleme e-mailem dárkový poukaz, který si vytisknete (je oboustranný)

5. Pokud dárkem uděláte radost, zaplatíte dle instrukcí v e-mailu a připomenete obdarovanému, aby na našich stránkách vyplnil krátkou přihlášku ke studiu, na základě které obdrží informace o nástupu ke studiu

6. V případě, že se dárek líbit nebude, prostě a jednoduše nezaplatíte.

A takhle Dárkový poukaz vypadá:

Změny od nového školního roku

Rozhodli jsme se využít příznivých zkušeností z dokončení výuky v modulu C a v Ateliéru C v období karantény prostřednictvím on-line výuky na platformě Zoom a od nového školního roku jsme zařadili jako stálý prvek našeho způsobu výuky i on-line výukové dny. Znamená to, že se každý výukový modul základního studia bude skládat ze tří prezenčních výukových dnů a dvou on-line výukových dnů. Věříme, že tak bude studium dostupnější i pro studenty, kteří z různých důvodů nemohou častěji cestovat do Prahy na výuku.

Termíny výuky v modulech A, B, C jsou již vypsány v příslušném odkazu. Zájemci o studium tedy již mohou posílat své elektronické přihlášky.

Těšíme se na nové studenty, vše se kolem nás mění, naše nadšení pro písmo však zůstává!

Tým IPP

 

 

 

 

 

PERSONALISTIKA

Odborný seminář garantovaný Českou grafologickou komorou

Komu je určen: Absolventům základního studia u ČGK a IPP

Co Vám seminář přinese:

 • Naučíte se, jak prakticky využít grafologii při výběrových řízeních na danou pracovní pozici
 • Získáte tématický model pro rozbory, který Vám usnadní práci s rukopisy obecně, tj. nejen v oblasti personalistiky
 • Dozvíte se, jak sjednat kontrakt, jaké jsou druhy zakázek a personalistických rozborů
 • Oživíte a procvičíte si grafologické dovednosti na rukopisech z praxe
 • Seznámíte se skutečnou zakázkou a na základě rozboru rukopisů šesti uchazečů vyberete nejvhodnějšího kandidáta pro danou funkci

Lektorka: Helena Baková

Kdy: Sobota 23. 11. 2019 od 9,30 – 16,15 hod

Kde: Jazyková škola Spěváček, Ke Štvanici 4, Praha 8

Cena: 950,- Kč

 Přihláška: Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia u ČGk a IPP zasílejte na adresu: graphea@seznam.cz. Do předmětu, prosím, vepište: Seminář PERSONALISTIKA

 

Navazující studium psychologie písma „Ateliér“

Zájemci z řad absolventů základního stupně studia psychologie písma se již mohou hlásit k navazujícímu studiu ve formě kazuistických workshopů – 3 modulů Ateliéru. Začínáme sice poslední sobotu v září, ale do 31. 8. 2019 platí zvýhodněná cena za modul 5.200,- Kč (po tomto datu je cena 6.200). Nezapomeňte se tedy včas přihlásit, počet míst je omezený: dáváme přednost komorní skupině, kde může každý účastník svými vzdělávacími potřebami ovlivnit rozsah a tempo výuky. Každému studentovi se chceme věnovat individuálně.

V Ateliéru nespěcháme, každému rozboru věnujeme tolik času, kolik bude třeba na to, abychom zvládli důkladný popis znaků, porozuměli jejich souvislostem a jejich interpretací vytvořili smysluplný psychologický obraz pisatele.

Jako novinku jsme letos přiřadili ke každému modulu ještě jeden výukový den navíc – aby byl prostor pro žádaná psychologická témata:

Modul A: Personalistika 23. 11. 2019

Modul B: Riemannova psychodynamická typologie 21. 3. 2020

Modul C: Poradenský rozhovor s klientem 13. 6. 2020

Absolventi, kteří již mají Ateliér za sebou v původní kratší formě, se mohou na tyto termíny hlásit dle vlastního výběru jako na samostatné semináře.

Těšíme se na viděnou

Světla a Helena

Nové kurzy psychologie písma 2019/2020

Připravili jsme pro Vás novou koncepci výuky psychologie písma.

Jaké má výhody?

Třístupňové studium Vám poskytne komplexní vzdělání v psychologii písma.

 1. Každý modul Základního studia má své hlavní psychologické téma: naučíte se je aplikovat na rukopis pomocí systému grafologických znaků a snáze tak porozumíte pisatelově osobnosti.
 2. Metodiku grafologické práce s rukopisem si budete osvojovat průběžně ve všech modulech.
 3. Grafologická a psychologická témata se naučíte natolik prakticky, že je budete moci sami aktivně využívat v každodenním životě.
 4. Možná budete překvapeni, kde všude Vám získané poznatky a dovednosti mohou usnadnit a obohatit život!
 5. Jde o studium pro radost, ale i jako profese. Můžete se stát psychologem písma.

Přijímáme přihlášky a těšíme se s Vámi na shledanou!

Začínáme v lednu 2019!

Nemáte čas jezdit na výuku do Prahy každých 14 dní?

Vyzkoušejte naši novinku – kombinovanou výuku psychologie písma!

Osobní účast studentů je nutná pouze ve 3 výukových blocích. Další znalosti a dovednosti pak získáte dálkově pomocí e-learningu – speciálně připravené prezentace Vás krok za krokem povedou v dalším studiu rukopisů. Naše lektorky Vás tak on-line budou provázet jednotlivými fázemi studia.

Přihlaste se do kurzu a pojďte s námi studovat!

Setkání s lektory našeho Institutu

Institut  psychologie  písma  

pořádá setkání s lektory pro příznivce psaného projevu.

Sobota 8.září od 9,00 do 12 hodin

Jazyková škola , Školská 15, Praha 1.

Rukopis jako kompas ! Vyznejte se lépe v životě pomocí písma.
Nahlédněte za vnější fasádu svého okolí.

Vstup samozřejmě volný.

Ateliér – kazuistický workshop I.

Psychologie písma v praxi

První z celkem tří na sebe navazujících modulů Ateliéru. Pracujeme se skutečnými zakázkami z poradenské a personalistické praxe. Probereme celkem 6 kazuistik, kterými Vás provedeme od začátku až do konce. Důkladně spolu projdeme všemi etapami práce s písmem. Procvičíme celostní a dílčí znaky. Získáme další zkušenosti, jak vytvářet portrét pisatelovy osobnosti. Seznámíme se s výsledky práce s klientem. K prostudování a podrobné analýze budou závěrečné portréty. A v neposlední řadě prožijeme příjemné chvíle ve skupině (max. 12 studentů), kterou spojuje společný zájem o rozmanitá tajemství lidských duší…

 • Komu je určen: Pro Vás, kteří
  • jste grafologii studovali třeba i před mnoha lety a chcete si ji znovu „oživit“
  • se chcete udržovat v grafologické „kondici“ a rozvíjet své znalosti
  • toužíte posunout se v práci s rukopisem a případně se profesionalizovat
 • Kdy: soboty – 29. 9., 13. 10., 10. 11. a 24. 11. 2018 – vždy od 9,30 do 16,15 hod
 • Kde: Jazyková škola, Školská 15, Praha 1, II. patro
 • Lektorky: Helena Baková, Světla Francová
 • Cena: 5. 200,- Kč (při platbě předem za 3 moduly sleva 10%)
 • Informace k platbě: číslo účtu IPP: 27 27 28 2001/5500, do zprávy pro příjemce, prosím, vepište „Ateliér – Vaše příjmení“.
 • Termín platby I. modulu: nejpozději do 6. září 2018
 • Přihláška zde

Vstupní setkání se zájemci o studium s přednáškami

Termíny:

 • středa 20. 6. 2018 od 16:00 h
 • sobota 23. 6. 2018 od 09:30 h
 • středa 27. 6. 2018 od 16:00 h

Přednášky:

 • Od grafologie k psychologii písma – Světla Francová
 • Psychologie písma naživo – Helena Baková

Vstup zdarma.

S sebou: dobrou náladu a psací potřeby.
Místo konání: Jazyková škola, Školská 15, Praha 1

Prosíme zájemce, aby svou účast avizovali předem na e-mail: zajemci-studium@psychologiepisma.cz

Grafolog není totéž co psycholog písma

Rozhovor s PhDr. Miloslavem Kučerou, autorem knihy Mluví písmo, který vyšel v časopisu Grafologie (ČGK) v roce 1996.

Osobní poznámka

Třebaže od rozhovoru uplynulo již 22 let, jsou nám postoje a názory pana dr. Kučery velmi blízké. Dokonce by se dalo říct, že v současnosti vyznívají ještě naléhavěji, než v době, kdy je vyslovil. Zvláštní také je, že jsme na rozhovor zcela zapomněly, od té doby ho nečetly, a teprve před několika dny ho náhodou objevily – a nestačily se divit, jak pan Kučera už tehdy věděl něco, k čemu my teprve vlastními zkušenostmi musely dospět…

Helena Baková a Světla Francová

Otázky kladla Miloslava Koukalová:

Můžete srovnat to, jak přijímají grafologii odborníci z oboru psychologické diagnostiky a jak širší veřejnost?

Já jsem sice také psycholog, ale jsem výjimečný případ. Obecně grafologii psychologové přijímají s určitou skepsí a ti, jimž přímo „leze do psychologického zelí“, dokonce s odporem. Vůči psychologii písma je averze psychologů zcela mylná, ale i oni jsou jen lidé a stejně jedineční jako ostatní (tj. mají své právo na nedokonalost, omylnost i na všechny povahové nedostatky včetně sebeklamů).

Za ideální řešení považuji, aby grafologie byla akceptována jako psychodiagnostická projektivní metoda sui generis, o níž by se měla studentům psychologie dostat alespoň taková základní informace, jakou dostávají např. o Rorschachově testu.

Psychologovi písma se z rukopisu noří osobnost jako komplexní celek.

Psychodiagnostické metody jsou jako světlo různě zaostřeného majáku a nevidí celou osobnost najednou. Oproti tomu psychologovi písma se z písma noří osobnost jako komplexní celek. Ukazují se mu všechny vlivy na povahu, pozná způsob, jak realizuje např. inteligenci apod. Psycholog písma se snaží dobrat všech informací, které v písmu jsou a sestoupit tak hluboko, až osobnost pochopí. To je samozřejmě časově náročnější, než mechanické vyhodnocení některých psychodiagnostických testů.

Postoj veřejnosti záleží na jejím vlastním setkání s grafologií a přirozeně na tom, s jak kvalitní grafologií se setkávají.

Grafolog zvládl etapu poznávání a je schopen určit osobnostní rysy klienta.
Psycholog písma zvládl etapu pochopení a dokáže proniknout do klientova „systému proč“.

Máte osobní zkušenost s posuzováním odborné úrovně grafologů? Na základě jakých kritérií byste rozhodoval o udělení diplomu nebo titulu grafolog?

Osobní zkušenost s posuzováním odborné úrovně českých grafologů mám jen z učebnic, které vydali a z jejich uplatnění v médiích. Abych se k nim mohl vyjádřit, musel bych se seznámit s praktickými výsledky jejich diagnostické činnosti.

Kritéria udělení diplomu grafologa písma neznám. Záleží ovšem na tom, aby nebyl diplom ani titul dáván „lacino“. Následky by mohly být pro celou grafologii kruté – ztráta důvěry veřejnosti.

Osobně bych doporučoval rozlišovat grafology, tedy ty, kteří zvládli etapu poznávání a mohou tedy identifikovat osobnostní rysy klienta, a psychology písma, kteří zvládli etapu pochopení a jsou schopní proniknout do klientova „systému proč“ – ti by měli mít právo poskytovat psychoterapeutickou pomoc. Je to věc diskuze a vyjasnění kritérií.

Grafolog nestárne, neboť se setkává stále s něčím novým a zachovává si schopnost úžasu nad nesmírnou pestrostí lidských jedinců…

V čem vidíte hlavní přínos grafologie pro grafologa?

Napoleon (podpis z knihy Mluví písmo)

Přínos tkví především v jeho poznávání jedinečnosti druhých – záleží přirozeně na konkrétním grafologovi, jeho erudici, hierarchii hodnot a zaujetí. Přínos psychologie písma a podpisu může být lidsky mimořádně obohacující ve smyslu osobnostního moudření tím, že interpretovou myslí i srdcem procházejí stále další a další vždy jedinečné osobnosti se svými bolestmi, problémy i osudy.

Co dává psychologie písma Vám osobně?

Psychologie písma je pro mne kouzelným dobrodružstvím, poučením, potěšením, překvapením, obdarováním, ale někdy také potrápením, které tíží jako kámen. Přináší mi zážitek poznání a porozumění jedinci.

Když lidem rozumíte, nemůžete je soudit.

Grafolog nestárne, neboť se setkává stále s něčím novým a zachovává si schopnost úžasu nad nesmírnou pestrostí lidských jedinců, jejich zvláštními kvalitami a podivuhodnostmi jejich rozumu i srdce.

Když lidem rozumíte, nemůžete je soudit. Rád přidávám k dopisu pozdrav „s údivem a obdivem k Vám“ nebo pozdrav jejich podpisu.

Osobní věnování p. Kučery s jeho podpisem

Které přednosti a nedostatky grafologie se Vám odkryly Vaší dlouholetou osobní praxí?

Tím, že jsem mohl desítky let – i když utajeně – srovnávat výsledky svých psychodiagnostických závěrů z analýz písma s výsledky mnohdy neobyčejně rozsáhlých souborů psychodiagnostických metod psychologie, se mi dostatečně odkryly nedostatky jak psychodiagnostiky, tak i grafologie.

Se svými přáteli a spolupracovníky jsem vytvářel nové psychodiagnostické metody, které měly zaplňovat v praxi zjištěné mezery v diagnostice. U známých metod jsem usiloval o jejich intenzifikaci (tj. o zvyšování jejich informační hodnoty). Nedostatky grafologie jsem se snažil eliminovat úsilím o zkvalitnění interpretačních postupů: zapojením opomíjených zdrojů informací jakou jsou celostní charakteristiky písma, tzv. zvláštnosti písma a v posledních letech pak využitím informací z podpisu.

Salvator Dali (podpis z knihy Mluví písmo)

Výhody psychodiagnostiky a psychologie písma srovnávám podrobně v připravované knize „Mluví podpis“. Jeden ani druhý přístup není bezezbytku nahraditelný druhým. Psychologie písma (a podpisu) má možnost podat o pisateli informace, které není možno jinak získat vůbec, o čemž většina psychologů není informována, jinak by ji nemohli odmítat. Rozhodně není něčím podobným alternativní medicíně, s výjimkou shody v důrazu na jedinečnost zkoumané osoby.

Psychologie písma je pro mne kouzelným dobrodružstvím, poučením, potěšením, překvapením, obdarováním, ale někdy také potrápením, které tíží jako kámen.

Která grafologická škola umožňuje, podle Vašeho názoru, nejobjektivnější zjištění o osobnosti pisatele?

Za špičkového považuji Pfanneho (Pfanne, H.: Lehrbuch der Graphologie, Psychodiagnostik auf Grand graphischer Komplexe – pozn. IPP), ale ten je nepřeložitelný, stejně jako Müller-Enskatová (Müller, W. H., Enskat, A.: Graphologische Diagnostik – pozn. IPP). K oběma mám za léta i své praktické připomínky, směřující především ke zjednodušení interpretačního procesu.

Co dobrý grafolog nebo psycholog písma potřebuje?

Za prvé potřebuje vytrvalost, protože grafologie a zvláště psychologie písma nejsou vůbec snadné psychodiagnostické metody. Bez zaujetí až umanutí není možné dosáhnout nezbytné schopnosti sestupu do těch hloubek pisatelovy osobnosti, jejichž poznání a pochopení je nezbytné, aby mohl být úspěšně řešen jeho problém.

Za druhé je třeba překonat důležitost vlastního já, jinak nelze domoudřet k úctě k osobnosti druhého, k údivu nad jeho jedinečností. Psychologie písma tento proces naštěstí akceleruje.

Za třetí musím vyžadovat dodržování etiky grafologie a psychologie písma zvlášť. Nedodržování či degenerace morálních principů je nejnebezpečnější hrozbou přítomnosti i pro tuto skvělou psychodiagnostickou metodu.

Psychologie písma je lidsky mimořádně obohacující – interpretovou myslí i srdcem totiž procházejí stále další a další vždy jedinečné osobnosti.

Může grafolog objektivně zhodnotit osobu, ke které má osobní vztah?

Ano. Schopnost takového přístupu závisí ovšem na mnoha faktorech, intenzitě vztahu, roli vztahu pro interpreta, jeho osobnosti i schopnosti objektivity. Tedy v podstatě na schopnosti dočasného oddělení rozumu a srdce.