O nás

Helena Baková, předsedkyně IPP, zakládající členka České grafologické komory a Institutu psychologie písma. V roce 1993 získala diplom grafolog ČGK. V roce 2008 dokončila akreditovaný výcvik Psychoterapie a poradenství zaměřené na člověka dle Carla Rogerse (PCA) a obhájila závěrečnou práci na téma „Grafologie jako přístup zaměřený na pisatele“.
Rukopisy a psychologie písma ji nepřestávají bavit více než 30 let. Těší ji vymýšlet nové způsoby, jak předávat své zkušenosti co nejsrozumitelněji, a cestou zaměřenou na studenta. Kromě obrazů ráda maluje i rukopisy. Jde o nový způsob práce s písmem (přístup Grafoarte), kdy se díky výtvarné empatii dá snáze porozumět písmu, pisateli i sama sobě. Více informací také na: helenabakova.cz nebo grafoarte.cz

Kolegové na ní oceňují: Schopnost naslouchat druhým, vstřícnost, sounáležitost, smysl pro spravedlnost a fair play, neutuchající touhu hledat způsoby, jak druhé naučit rozumět písmu.

Motto:
Učit se znamená objevovat, co už víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to dokáží stejně dobře jako ty.“ Richard Bach

Grafologii umíme všichni, jen někteří z nás o tom ještě nevědí.“ Helena Baková

 

Světla Francová, zakládající členka České grafologické komory a Institutu psychologie písma. Od roku 1996 diplom grafolog ČGK, samostatná grafologická praxe a lektorská činnost. Záhy objevila, že grafologie bez hlubšího psychologického myšlení je v lepším případě jen zábavnou kratochvílí a teoretická psychologie bez empatie velmi snadno zraňuje a nemá schopnost měnit život. Vystudovala proto 5-letý psychoterapeutický výcvik PCA (přístup zaměřený na člověka C. Rogerse), který aplikuje nejen v diagnostice osobnosti, ale především při poradenské práci s klienty a při výuce se studenty. Více informací také na vodnipani.cz

Kolegové na ní oceňují: Otevřenost, schopnost vcítit se a porozumět světu jiného člověka, touhu hledat v druhých jejich silné stránky, laskavé jednání, tvořivou akceschopnost.

Motto:
Představivost je důležitější než vědomosti. Ty jsou omezené a mohou být povrchní, představivost zahrnuje celý svět.“ Albert Einstein

Jemné a citlivé společenství nabízené empatickým člověkem, jenž disponuje opravdovostí a úctou, přináší osvícení a hojivý účinek.“ Carl Rogers