Reference

Děkujeme absolventům našich kurzů za zpětnou vazbu ke studiu a odpovědi na několik otázek. Věříme, že jejich pohled bude přínosný pro naše budoucí studenty a všechny zájemce o psychologii písma.

Tým Institutu psychologie písma

Pavla Ledlová, kurz v Hradci Králové

Co Vám studium přineslo?

Studium mi přineslo nejen spoustu vědomostí z oblasti grafologie a psychologie, kterou jsem už od dospívání chtěla studovat, ale především hlubší sebepoznání. Díky skvělým lektorkám jsem se těšila na každý další výukový den, ve kterém nebyla „hluchá“ nebo nudná místa, hltala jsem každé jejich slovo, vše mi přišlo nesmírně důležité a trefné nejen z hlediska studia, ale i aplikovatelné přímo do mého života. Otevřel se mi nový svět, do kterého jsem mohla při výuce z různých úhlů nahlédnout a sama si pak doplňovat informace ještě více do hloubky. Je to krásný pocit, když se podívám na rukopis a vidím za ním Člověka. Došlo mi, že k rozboru rukopisu musíme přistupovat nanejvýš zodpovědně a s pokorou. A jak je v této profesi důležitá „cesta k sobě“, a to prací na odbourávání ega. A v neposlední řadě jsem potkala spoustu podobně laděných lidí, ze kterých se někteří stali mí blízcí přátelé – což je k nezaplacení :-).

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Naučila jsem se více rozumět sama sobě a přijmout to, co jsem o sobě zjistila. A díky sebepřijetí můžu lépe přijmout i člověka, se kterým se nejen skrze písmo potkám. Pochopila jsem, jak léčivé může pro druhé být, když je přijímáme takové, jací jsou, a nesnažíme se je měnit.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Překvapilo mě, jak moc mě může bavit studovat, bez stresu a strachu, v bezpečném prostředí, prostě „jen tak“, sama pro sebe. A jak moc mi plody studia ovlivnily můj další život. Dále mě překvapilo, jak se dá z písma do hloubky poznat a vykreslit osobnost pisatele, co vše se dá grafologickým okem zjistit.

Co byste v rámci výuky změnili?

Aby bylo alespoň 4leté základní studium. Máte studentům tolik co dát – co naučit. A navíc – být ve vaší společnosti a poslouchat vás je balzám na duši.

Jak psychologii písma využijete?

Jak jsem psala výše, studium lze využít nejen k rozboru rukopisu, ale v každodenním životě. A díky novým vhledům, které mi studium přineslo, bych se (po absolvování individuálního studia a složení závěrečných zkoušek) ráda věnovala psychologii písma profesionálně.

Doporučili byste studium a proč?

ANO! Některé důvody jsem popsala v předchozích bodech. Zároveň bych chtěla moc doporučit následný Grafologický ateliér. V základním studiu jsme mohli nahlédnout do různých oblastí psychologie a naučili se více než základům grafologie. V ateliéru jsme mohli vše pochopit více do hloubky, bylo tam více času prakticky vše vyzkoušet při rozboru skutečných zakázek, čímž jsme získali v této práci větší jistotu.

Michaela V., kurz v Liberci

Co Vám studium přineslo?

Relax, potěšení, skvělou partu lidí. Na každý studijní den jsem se vždy ohromně těšila, pokaždé jsem se dozvěděla něco nového, prohloubila si znalosti z psychologie, dostala perfektní typy na knížky.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Grafologie mě naučila nahlížet na svět trochu odlišně. Dovolit si s někým nesouhlasit a přitom ho neodsuzovat a hlavně nehodnotit, ale pochopit proč to má tak jak to má, pro mě bylo zpočátku neuchopitelné, ale myslím si, že se mi to čím dál tím víc daří i v běžných životních situacích.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Velmi mě překvapilo, že grafologie není vůbec jednoduchý obor a že ani po dvou letech nemám při zkoušení rozborů jistotu. Pod Vaším vedením v daném studijním dnu mám pocit, že mi to celkem jde a že je vše jasné, pak sedím nad rukopisem doma a ten pocit nejistoty mě úplně zablokuje (vím, že nás uklidňujete, že to chce čas a praxi, ale jaksi mám pocit, že „vím, že nic nevím“). Zároveň jsem vůbec neměla v prvopočátku tušení, že je grafologie tak úzce spojená s psychologií – což mě postupem času naprosto pohltilo a nadchlo. Poměrně často nové znalosti mohu využít ve vztahu s dcerou, za což jsem moc ráda a výrazně jinak, víc v klidu, dokážu řešit krizové situace v práci i v osobním životě.

Jak psychologii písma využijete?

Pro svůj osobní rozvoj, v tuto chvíli se necítím na to, abych se mohla grafologií živit, abych se alespoň vzdáleně přiblížila znalostem Vás lektorů, tak to budu muset na sobě ještě hodně dlouho a usilovně makat…

Doporučili byste studium a proč?

Rozhodně ano. Úžasné lektorky, lidský přístup, profesionalita, odbornost a znalosti z praxe – s takovou kombinací jsem se na žádné škole/školení/kurzu/workshopu nesetkala, takže moje nadšení z dvouletého studia grafologie nebere konce. Moc, moc děkuj za úžasné dva roky sebepoznání a seberozvoje.

Barbora Jaškowská, kurz v Brně a v Praze

Co Vám studium přineslo?

Myslím, že studium mi toho přineslo víc. Ale asi nejpodstatnější byla radost, každý den strávený ve „škole“ mně bavil, zajímal a opravdu jsem si ho užila. Nebyla tam pro mě žádná nezáživná místa, žádný zbytečně strávený čas, vše bylo zajímavé. Naopak, klidně bych těch vyučovacích hodin měla víc. A jako taková třešnička na dortu jste byli vy, vyučující. Váš zájem, nadšení, to, že máte grafologii rádi, že to takzvaně děláte srdcem, že vám záleží na ostatních lidech, to bylo velmi silně cítit! A to je dnes myslím vzácné a pro mě krásné! Za to bych chtěla moc poděkovat!

Jinak mi studium dalo spoustu nových informací, v grafologii i psychologii. Taky jsem díky němu začala o některých věcech i lidech uvažovat jinak. Začala jsem si víc hlídat, abych svět a lidi kolem neviděla moc černobíle, protože nic není jen dobré nebo jen špatné. Uvědomila jsem si, že i lidé, kteří se podle mě nechovají správně, pro to často mají své důvody, respektive se prostě jinak chovat z různých důvodů neumějí. Myslím, že jsem tolerantnější a shovívavější k okolí i k sobě samé. Nebo lépe řečeno se o to snažím. Víc přemýšlím i nad tím, jak vychovávat svoje děti. A taky se asi i víc zabývám sama sebou, svými pocity a tak nějak se snažím žít víc autenticky. Zatím si tedy ale nejsem vůbec jistá, jestli se mi to daří 🙂

A taky mi studium přineslo velkou chuť se dál touto problematikou zabývat a třeba i časem někomu pomoct, poradit,…

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Odpověď asi viz výše.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšilo mě naprosto vše. Překvapilo mě, že grafologie není exaktní věda, jak jsem se původně domnívala. Inspiroval mně asi pan Rogers. To co jsem si z jeho teorie odnesla je, že je mnohdy mnohem důležitější svým blízkým poskytnout pocit, že jsem tu pro ně, že jim naslouchám, že je respektuji, i když jim třeba nerozumím. Že není třeba vždy vše hodnotit, analyzovat, že je podstatnější druhému spíše vyjádřit svoji důvěru v něho samotného a přijmout ho.

Jak psychologii písma využijete?

Zatím jen pro svoje osobní potěšení a blaho. 🙂 Taky možná jako takový zajímavý zážitek pro pár kamarádů, kteří budou mít třeba zájem o nějaký základní náhled. A pokud by se časem ukázalo, že si jsem už trochu jistá svými závěry a že jsem schopná udělat rozbor na odpovídající úrovni, pak bych možná zvažovala se grafologií zabývat i profesionálně, jako takový doplněk k mé současné profesi.

Doporučili byste studium a proč?

Určitě ano. Tedy určitě bych ho doporučila lidem, které baví psychologie, kteří se chtějí dozvědět a vyzkoušet něco nového. Asi bych ho nedoporučila někomu, kdo by chtěl něco jako takový „rekvalifikační kurz“, po jehož absolvování se bude grafologií živit. Myslím, že tato představa je mylná, ty dva roky studia jsou jen velmi hrubý základ a je to běh na mnohem delší trať. Takoví lidé by pak podle mě ze studia byli zklamaní. A nebo by začali pracovat jako grafologové bez patřičných znalostí a zkušeností, což se mi zdá až nebezpečné.

Vlasta Struková, kurz v Praze

Co Vám studium přineslo?

Mnoho nádherných hodin, kdy jsem se setkávala s lidmi „stejné krevní skupiny.“ Těšení se na další poznávání tajemství písma. Nová přátelství. Nakonec mnoho hodin setkávání se sama se sebou.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Když jsem vstupovala do studia, myslela jsem, že díky němu lépe poznám ostatní. Když jsem po 2 letech končila základní studium, uvědomila jsem si, jak hluboce jsem poznala samu sebe. A když jsem po několika letech od dokončení přijela poprvé do grafologického ateliéru, dýchlo na mě zpět, jak moc mi tu bývalo dobře a v jakém stavu jsem vždycky večer po celém grafologickém dni odjížděla domů (s úsměvem na rtech, s klidem na duši a netrpělivou nedočkavostí znovu k tomu doma zasednout).

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšila mě klidná vstřícnost a překvapilo nehodnoticí povzbuzení od všech lektorů. Uvědomila jsem si postupně, že nejvnitřnější já člověka se navenek projevuje ve všem: v chůzi, v mimice, v gestech… jak by se mohlo neprojevit v písmu?

Co byste v rámci výuky změnili?

Bývala bych ráda ke konci výuky došla k častějšímu pozastavení se u některých výraznějších měřitelných a popsatelných znaků, třeba u podpisu, sklonu… ale asi by se tím studium prodloužilo minimálně o rok… (Tedy mě by prodloužení potěšilo… 🙂 )

Jak psychologii písma využijete?

K novým vnitřním úsměvům nad tím, že to vážně funguje.

Doporučili byste studium a proč?

Studium už dávno všude doporučuji. Ze všech důvodů uvedených shora.

L. Č., kurz v Praze

Co Vám studium přineslo?

Především velké sebepoznání, náhled do duší lidí kolem mne, pochopení reakcí lidí na různé situace.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Myslím, že jsem se stala tolerantnější a mám více pochopení pro druhé.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšil mě velký rozsah vědomostí, znalostí a zkušeností, které jsme během studia získali. Inspirovalo mne úplně všechno.

Co byste v rámci výuky změnili?

Výuka byla nad rámec mých představ, neměnila bych asi nic.

Jak psychologii písma využijete?

Zatím psychologii písma využívám k soukromým účelům, ale plánuji ji využívat i více.

Doporučili byste studium a proč?

Doporučila bych ji právě pro účely sebepoznání, ale také pro možnost seznámit se hlouběji s ostatními lidmi.

Světla Kuřilová, kurz v Hradci Králové

Co Vám studium přineslo?

Mírný vhled do písma svého i ostatních, zopakování psychologie, psychologických pojmů, inspirace ohledně četby některých titulů, rozšíření znalostí.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Od počátku studia vnímám, s jednotlivými hodinami, tématikou – forma, pohyb, rytmus, harmoničnost; změnu na svém vnímání a vnímání sebe sama, snad i určitou snahu o proměnu. Změnu vždy způsobovaly určité konkrétní věty v daný moment, které „padly na úrodnou půdu“.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšil mě příjemný přístup, uvolněnost, radost ze samotné práce.

Jak psychologii písma využijete?

Vyučuji děti i dospělé – možnost nahlédnout do jejich rukopisu + ráda bych pokračovala v prohloubení dovedností grafologického rozboru… snad i rozbory do budoucna sama dělala.

Doporučili byste studium a proč?

Ano, doporučila, protože studium je propojeno jak teoreticky, tak prakticky, velké množství praxe, která umožní posun i u sebe…

Petra Hančová, kurz v Hradci Králové

Co Vám studium přineslo?

Studium mi umožnilo se dále rozvinout a vzdělávat. Poznala jsem nové lidi. Spojila jsem příjemné s užitečným. Získala jsem spoustu nových poznatků a zkušeností. Určitě mi budou setkání moc chybět.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Naučila jsem se chápat spojitost mezi písmem a osobností. Poznala jsem super lidi.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšila mě skutečnost, že jsem poznala fajn partu lidí, perfektní lektory. Vždy jsem se na společná setkání moc těšila a příjemně jsem si odpočinula.

Jak psychologii písma využijete?
Grafologii využiji určitě v zaměstnání a v soukromém životě.
Doporučili byste studium a proč?

Určitě bych studium doporučila všem lidem, kteří chtějí příjemně strávit čas a naučit se něčemu novému a zajímavému. Moc všem lektorům a organizátorům děkuji za příjemně strávené chvíle.

Tereza M., kurz v Praze

Co Vám studium přineslo?

Ze všeho nejvíc asi věc nadhledu, schopnost vidět ostatní i z jiného úhlu. Také mi studium přineslo víc tolerance.

Pokud jste zaznamenali, že jste se proměnili, tak v jakém smyslu?

Grafologie mi pomáhá dřív myslet, než hodnotit a kritizovat, mnohem víc si hledím svého, nezatěžuji se životy ostatních, lidé mě přestávají rozčilovat tím, že nechápu jejich chování. Více lidem rozumím (alespoň doufám) a lépe se mi s nimi komunikuje. Také se mezi lidmi cítím bezpečněji, když si můžu alespoň zhruba zjistit, na čem jsem a s kým mám tu čest.

Co Vás potěšilo, překvapilo či inspirovalo?

Potěšili mě všichni lektoři svým milým přístupem a skvělou schopností grafologii vysvětlit a překvapilo mě, co všechno se z písma dá vyčíst.

Jak psychologii písma využijete?

Jako preventivní sebeobranu před zlými lidmi. 🙂 Dále bych časem moc ráda pomohla několika lidem z blízkého okolí, kterým by náhled a porozumění jejich nitru velmi ulehčilo život. Moc ráda bych grafologii používala i profesionálně, ale to je jen vzdálený sen. 🙂

Doporučili byste studium a proč?

Studium bych doporučila velmi trpělivým jedincům, co neočekávají okamžité výsledky. Toto studium by prospělo všem, už jen proto, aby se naučili lepší sociální interakci.