Novinky ve školním roce 2022/2023

Vítáme nové zájemce o studium a také studenty navazujícího studia v Grafologickém Ateliéru!

Výuka v základním stupni studia zůstává oproti loňskému roku bez výrazných změn. Se studenty se tedy uvidíme v každém výukovém dni dopoledne (8:30 – 12:00), ve třech 60 min. blocích probereme látku, která vyžaduje interaktivní přístup, studenti tak budou moci zastavovat výklad v obtížných pasážích, klást doplňující dotazy, diskutovat s lektorkami, ověřovat si své porozumění látce.

Budou-li všichni studenti ze skupiny souhlasit, můžeme pořídit záznam výuky. Bude tak příležitost pouštět si výklad opakovaně a kdykoliv si připomenout probraná témata. Studenti budou také dostávat prezentace přednášek, materiály k rozborům a předtočená videa v rozsahu dalších 2 hodinových bloků: rozbory nebo přednášky, která si mohou pouštět v libovolném čase. Na další prezenční výuce pak mohou diskutovat o tom, co nebylo jasné.

Velká změna od letošního školního roku čeká Ateliér: nově zkracujeme prezenční část výuky jen na dopoledne (8:30 – 12:00) a podobně jako v základním stupni budou studenti dostávat předtočená videa s určitými částmi rozboru rukopisu v rozsahu 2 bloků. Věříme, že studenti přivítají větší komfort výuky, kdy odpadne celodenní sezení u počítače a nutnost vyčlenit si klid a čas na poměrně dlouhou dobu.

Nově zařazujeme do práce s rukopisem v Ateliéru také principy Mindfulness – meditace všímavosti. Stav naší mysli a schopnost jej reflektovat je klíčovým aspektem, který ovlivňuje kvalitu rozboru. Schopnost uvolněného soustředění, rozsah vnímání, míru bdělosti, dovednost eliminovat rušivé vlivy – to vše je možné postupně trénovat a zlepšovat tak kvalitu „nástroje“, který při rozboru používáme.

Termíny výuky na celý školní rok naleznou zájemci v příslušné záložce. Do 5. 9. 2022 mohou naši studenti využít včasné platby a výrazně tak ušetřit na školném.

Těšíme se na dobrodružství poznávání, zdraví

Světla Francová a Helena Baková

lektorky IPP