Změny od nového školního roku

Rozhodli jsme se využít příznivých zkušeností z dokončení výuky v modulu C a v Ateliéru C v období karantény prostřednictvím on-line výuky na platformě Zoom a od nového školního roku jsme zařadili jako stálý prvek našeho způsobu výuky i on-line výukové dny. Znamená to, že se každý výukový modul základního studia bude skládat ze tří prezenčních výukových dnů a dvou on-line výukových dnů. Věříme, že tak bude studium dostupnější i pro studenty, kteří z různých důvodů nemohou častěji cestovat do Prahy na výuku.

Termíny výuky v modulech A, B, C jsou již vypsány v příslušném odkazu. Zájemci o studium tedy již mohou posílat své elektronické přihlášky.

Těšíme se na nové studenty, vše se kolem nás mění, naše nadšení pro písmo však zůstává!

Tým IPP