Zážitkově-poznávací studium psychologie písma

Zážitkově-poznávací studium psychologie písma

Rozumíte sami sobě? Rozumíte světu?
Zajímá Vás aplikovaná psychologie?
Chcete získat druhou šanci?

Vyberte si z našich kurzů

Studium vhodné pro Vás, kteří:

 • máte zájem rozšířit si obzory a věnovat se něčemu hlouběji
 • hledáte nové možnosti profesního uplatnění
 • konečně jste získali čas pro sebe a chcete nalézt novou životní náplň
 • máte rádi ručně psané písmo
 • zajímáte se o psychologii, o vztahy, komunikaci a chcete zkvalitnit svůj život
 • rádi pomáháte druhým a zároveň chcete více poznat sebe sama

Naše kurzy – cesta, jak se stát psychologem písma

Třístupňové studium:

I.   základní studium – SEBEPOZNÁNÍ A VZTAHY
II.  navazující studium – ATELIÉR – cyklus kazuistických seminářů
III. závěrečné studium – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – práce v supervizi

Nabízíme jedinečný didaktický přístup! Každý výukový modul Základního studia má hlavní psychologické téma, které je probíráno současně s jeho aplikací na konkrétní rukopisy. Tento způsob práce s písmem usnadňuje studentům rychleji porozumět pisatelově osobnosti.

Ve studijním plánu naleznete podrobněji vše, co se u nás naučíte.

Rádi Vás přesvědčíme, že naše škola Vás bude bavit!

Co je psychologie písma?

Psychologie písma (psychologie rukopisu) se zabývá poznáváním povahových charakteristik člověka z ručně psaného písma a dalších grafických projevů jedince. V našem pojetí jde o obor, který se vyvinul z grafologie. Na rozdíl od lidové tradice stojí na pevných základech psychologie výrazu a je úzce propojen s psychologií osobnosti a komunikace. Poskytuje tak nejen kvalitní psychodiagnostické závěry, ale přináší i hluboce lidský pohled na člověka.

Psychologii rukopisu, kterou se naučíte v našich kurzech, lze chápat i jako pomáhající profesi. Psycholog písma se stává poradcem či grafologickým koučem. Vytváří psychologický výstižný, a zároveň empaticky rozumějící portrét osobnosti. Pisateli je tak nápomocný v jeho sebepoznání a osobnostním rozvoji.

Zvláštností naší doby je, že mnozí z nás nejsou spokojení se svým zaměstnáním, nepracují v oboru, který vystudovali nebo nemají pocit, že jejich práce je opravdu povoláním, k němuž by tíhli celým svým srdcem. Jestliže i Vám chybí v životě takové „po-volání“, dopřejte si druhou šanci a studujte s námi!

Téma je tedy jasné: ruční písmo.

Ale proč právě rukopis?

Touha porozumět druhým i sobě je v nás zakořeněná odedávna, navzdory naší „displayové“ době. Když s někým komunikujeme, děláme si o něm obrázek nejen z toho co říká, ale vnímáme i jak to říká – jak gestikuluje, jakou má mimiku, jakým tónem mluví atd. Čteme jeho mimoslovní (neverbální) výraz, v němž se odráží osobnost daného člověka.

A totéž se děje, když jedinec svá slova napíše ručně. Napsaná slova mají neverbální rukopisný výraz, který zrcadlí jedinečné charakteristiky pisatelovy osobnosti.


Cholerik


Melancholik

Čím je psychologie písma pro nás?

Grafologie vstoupila do našeho života po roce 1989. Od té doby se jí s nadšením věnujeme. Nejdříve jako studentky, poté už více než dvacet let jako lektorky u České grafologické komory. Před několika lety nás naše zkušenosti a nespokojenost se zaměňováním lidové a odborné grafologie dovedla k psychologickému vymezení oboru psychologie písma. A následovalo založení Institutu psychologie písma (v roce 2007).

Od dětství jsem ráda psala a dostávala dopisy. Ruční písmo mě nepřestalo fascinovat dodnes. Především jedinečnost rukopisu, jak každý píšeme nezaměnitelným způsobem. Tíhla jsem k psychologii a grafologii a poštěstilo se, že se tyto dva úzce související obory staly i mou profesí. A vlastně i „způsobem bytí“.

S radostí předávám studentům své zkušenosti s psychologií písma již 25 let. Těší mě vymýšlet nové způsoby výuky, jak si snadněji osvojit porozumění rukopisu.

A tak pomocí zážitkově-poznávacích metod učení propojujeme vlastní prožitky s novými informacemi a zjišťujeme, že takto získané zkušenosti se již nezapomínají!

Helena

Psychologie písma je pro mě dalším poznávacím smyslem. Využívám ji v každodenním životě k orientaci v sobě i druhých.

Zkušenost, jak se mé vlastní písmo mění, když prožívám nejrůznější emoce, mi pomáhá porozumět i písmu ostatních.

Podstatou psychologie písma je schopnost naladit se na výraz. Touto dovedností disponujeme všichni, jen se ji musíme naučit znovu využívat – a s každým novým rukopisem ji můžeme dále kultivovat a rozvíjet.

Psychologie písma je pro mě pravdivou cestou k ryzímu sebepoznání a k proměně sebe sama.

Světla

Proč studovat právě u nás?

 • Kvalifikace lektorů – naše lektorky mají více než 25 letou zkušenost s výukou grafologie a psychologie, s poradenskou činností, s vyhotovováním rozborů rukopisů. Procházejí pravidelnou supervizí, nezbytnou v pomáhajících profesích, bez ní by výsledky rozborů mohly mít sníženou validitu (platnost závěrů).
 • Efektivní a ověřený způsob učení – aktivně využíváme ověřený způsob, jak se efektivně učit, který vychází z Přístupu zaměřeného na studenta podle Carla Rogerse
 • Jedinečná metoda – používáme jedinečnou zážitkově-poznávací metodu, která je spolu s přístupem Grafoarte® blíže popsána v knize naší lektorky Heleny Bakové Psychologie písma. Autorka je vítězkou Testu MF Dnes, který ověřoval kvality způsobu práce s rukopisem jednotlivých grafologů (Dobří grafologové dokážou z písma vyčíst povahu člověka).
 • Víceúrovňový vzdělávací systém – v našich kurzech získáte komplexní dovednosti a znalosti v oblasti psychologie písma a práci s rukopisem. Chcete-li se dále zdokonalovat nebo profesionalizovat, nabízíme navazující studium – vzdělávací programy Ateliérů – kazuistických seminářů, Individuální supervizní práci a Specializované semináře.
 • Flexibilita – vytvoříme studijní plán, přednášku, seminář „na míru“ podle Vašich přání, požadavků a možností
 • Sebepoznání a osobnostní růst – součástí všech kurzů je podpora orientace v sobě i ve vztazích. U nás naleznete prostor i pro osobní témata, pro rozvíjení tvořivosti, nácvik relaxace, využití imaginace.
 • Individuální přístup – ke každému studentovi přistupujeme osobně a s respektem k Vašim potřebám a cílům. Vaše pokroky ve studiu nás vždy těší a jste pro nás partnery v procesu, který nás může navzájem obohatit.
 • Poctivý přístup – považujeme za čestné říct, že ke zvládnutí psychologie písma na profesionální úrovni nevede krátká cesta. Je třeba získat dlouhodobější zkušenosti s mnoha rukopisy. Na začátku studia se nemusíte hned rozhodnout, zda se chcete profesionalizovat. Pokud Vás však základní studium zaujme a budete se chtít oboru věnovat do hloubky, pak Vám nabízíme propracované víceúrovňové studium, které Vás dovede až k profesionalitě – nikoli jen krátkodobý kurz, z něhož byste vystoupili v půli cesty.

Co získáte studiem psychologie písma?

Praktický nástroj
pro každodenní život

Kromě pěti (či šesti) stávajících smyslů budete mít další poznávací smysl navíc. Získáte spolehlivý nástroj, jak se lépe orientovat v lidech kolem Vás, porozumíte jejich motivům a vnitřní osobnostní konstelaci, pochopíte, zda dokáží vytvářet zdravé vztahy. V písmu ovšem objevíte ještě mnohem víc!

Druhou šanci

Možná Vás práce dokonale naplňuje a nemůžete se dočkat rána, až se do ní zase vrhnete! Pak si u nás můžete rozšířit obzory, poznat nové lidi, získat zkušenosti v zajímavém oboru. Možná ale hledáte způsob, jak získat pocit radosti ze smysluplné práce, jak pomáhat druhým, jak proniknout do tajů oboru, který leží na pomezí vědy a umění. Psychologie písma je také pomáhající profesí. Vyučujeme jedinečnou psychologii, kterou využijete ve svém životě a praxi.

Osobní poradenství

V rámci studia budete mít možnost být našimi individuálními klienty a zažít práci s námi jako osobními poradci. V průběhu školního roku se můžeme čtyřikrát setkat nad rozborem Vašeho rukopisu a probrat důležitá témata jako jsou: pracovní a výkonové charakteristiky, temperament a emocionalita, sociální vlastnosti a komunikační styl, seberealizace a osobnostní změna. Když dobře známe sami sebe, jsme kreativnější, vnitřně svobodnější a navazujeme spokojenější vztahy.

Emoční a sociální
inteligenci

Věděli jste, že kognitivní schopnosti začínají zhruba po 25. roce života klesat? Dobrá zpráva je, že pro životní spokojenost jsou důležitější jiné druhy inteligence: emoční a sociální. A ty můžeme rozvíjet celý život! Díky dlouholetým zkušenostem s výukou psychologie písma jsme došli k poznání, že studenti s každým novým rozebraným rukopisem posilují i svou emoční a sociální inteligenci.
Když totiž porozumíme vnitřnímu světu druhého člověka – zcela jinému, než je ten náš – snáze dokážeme přijmout jeho odlišnost. Ne jako něco „špatného“ nebo „divného“, ale jako pisatelův osobitý způsob života v daných podmínkách. Klíčem ke změně je schopnost přijmout své emoce a porozumět jim.

 

Těšíme se na shledanou!