Studium

Víceúrovňové studium

Základní úroveň studia

Kvalitní základní úroveň dovedností a znalostí v psychologii písma získáte v těchto typech studia:

 • SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY
 • PROFESIONÁLNÍ PSYCHOLOGIE PÍSMA

Formy studia

Kombinovaná výuka:

 • Výuka se koná v 3-denních blocích (pátek, sobota, neděle), které po sobě následují cca po 2 měsících.
 • Místo výuky: penzion Český statek, Praha 9 – Dolní Počernice,  www.ceskystatek.cz; cena za ubytování: 550,- Kč/noc
 • Základní úroveň studia má rozsah 3 bloků. V této formě kombinujeme osobní účast studentů na výuce s on-line výukou – v období mezi výukovými bloky provázíme studenty formou elektronických výukových materiálů tak, aby obě formy studia (kombinovaná a prezenční) byly svým obsahem rovnocenné.
 • Výhody: díky soustavnější práci v 3-denních blocích se studenti rychleji učí a více si pamatují – informace se snadněji propojují do vzájemných souvislostí. Relaxační pobytový charakter kurzu napomáhá lepší koncentraci na výuku. Méně dojíždění (jen 3 výukové bloky během základní úrovně studia). Možnost spojit studium s odpočinkem v příjemném prostředí.
 • Nevýhody: do celkové ceny nutno zahrnout i cenu za ubytování (3 x 2 noci).

Prezenční výuka:

 • Výuka se koná vždy v sobotu v Praze v intervalu 1 x za 14 dní od 9:00 do 17:00 h, t.j. 6 výukových hodin v každém výukovém dni, výuková hodina trvá 60 min., v době od 12:30 do 13:30 polední přestávka
 • Místo výuky: učebna v blízkosti metra C+B Florenc (u autobusového nádraží Florenc, 1 zastávku metrem z Hlavního nádraží), k dispozici kuchyňka.
 • Základní úroveň studia má rozsah 3 výukových modulů, každý modul obsahuje 4 výukové dny
 • Výhody: snadná dostupnost MHD po Praze i meziměstskou dopravou.
 • Nevýhody: nutnost častého dojíždění (12 výukových dní během základní úrovně studia) – vyšší náklady na dopravu

Studijní plán

 • Celostní přístup k rukopisu
  • Hlavní principy psychologického porozumění výrazu
  • Výraz jako celostní fenomén
  • Rozdíl mezi výrazovou impresí a porozuměním výrazu
  • Metafora jako příběh rukopisu
  • Symbolické pojetí písma
  • Výraz uchopený celostními dojmovými znaky
  • Grafologická úskalí a „nástrahy“ a jak s nimi pracovat
  • Základní atributy psychologie písma
  • Limity a možnosti psychologie písma
  • Praktické využití grafologických rozborů
 • Analytický přístup k rukopisu
  • Dílčí znaky měřitelné a popsatelné
  • Vztah mezi celostními a dílčími znaky v písmu
  • Jak vyvozovat významy znaků
  • Výrazové a významové nuance dílčích znaků v kontextu rukopisu
 • Psychologický přístup k rukopisu
  • Psychologie osobnosti
  • Pojetí osobnosti člověka a psychických vlastností:
   • strukturní a dispoziční hledisko
   • dynamické a procesuální hledisko
  • Humanistická psychologie Carla Rogerse
  • Základní postoje PCA v psychologii písma
  • Druhy grafologických portrétů osobnosti a jak je tvořit
  • Test kresby stromu
  • Test kresby postav
  • Aplikace psychologických konceptů a typologií na rukopis (V. Satirová, H. Eysenck, E. Kretschmer, C. G. Jung)
 • Zážitkově-poznávací přístup k rukopisu
  • Rozvíjení a kultivace vnímavosti k výrazu
  • Barevná grafologie, přístup Grafoarte® – tvůrčí práce s rukopisem
  • Cvičení na propojování prožitků s intelektuálním poznáním
  • Psychologický kontakt s rukopisem – vcítění a vmyšlení se do písma
  • Sebezkušenostní cvičení
 • Praktický přístup k rukopisu – grafologická praxe
  • Četná grafologická cvičení rozborů rukopisů
  • Rozbory skutečných zakázek z praxe (personalistika, osobní poradenství, historie)
  • Konkrétní ukázky grafologických portrétů osobnosti
  • V rámci základního studia práce celkem s 64 různými rukopisy!

Typy studia  SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY  a PROFESIONÁLNÍ psychologie písma mají stejnou společnou část,  PROFESIONÁLNÍ psychologie písma obsahuje navíc (tedy v ceně výuky):

 • osobní poradenství – jedno setkání v průběhu každého modulu (celkem 3 setkání za roční studium) ve formě grafokoučinku (rozbor rukopisu studenta se zaměřením na porozumění silným stránkám a zábranám, které zpomalují plnou seberealizaci) – v hodnotě 2.000,- Kč/setkání
 • individuální konzultace – na konci každého modulu student zpracovává daný rukopis ke konzultaci – v hodnotě 800,- Kč/konzultaci za každý modul
 • učebnice – na začátku každého modulu student obdrží jednu učebnici ze seznamu doporučené literatury v hodnotě 279,- až 379,- Kč
 • webinář – v délce 90 minut s tématy dle výběru účastníků

Přehledné porovnání typů a forem studia

Forma Sebepoznání a vztahy
prezenční
Sebepoznání a vztahy
kombinovaná
Profesionální
prezenční
Profesionální
kombinovaná
Celková délka základního studia 6 měsíců
72 hodin
5 měsíců
72 hodin
6 měsíců
72 hodin
5 měsíců
72 hodin
Počet modulů/bloků 3 3 3 3
Počet výukových dní v jednom modulu/bloku 4 3 4 3
Nadstandardní obsah (v ceně každého modulu/bloku) učebnice, osobní grafokoučink, individuální konzultace, webinář učebnice, osobní grafokoučink, individuální konzultace, webinář
Cena v Kč za jeden modul 4.600,- 4.600,- 6.900,- 6.900,-

Nástavbová úroveň studia

Absolventům základního studia, kteří se chtějí psychologii písma dále věnovat, prohlubovat své znalosti a dovednosti nebo se profesionalizovat, nabízíme Kurz psychologie písma pro POKROČILÉ. Probíhá ve třech formách vzdělávacích programů:

 1. ATELIÉR – KAZUISTICKÉ WORKSHOPY I., II. a III.
  Práce se skutečnými supervidovanými zakázkami z poradenské a personalistické praxe. Součástí studia je hloubkový rozbor daného rukopisu a analýza závěrečných psychologických portrétů osobnosti. V jednom modulu zpracujeme 6 kazuistických příkladů. Celkem tedy 18 kazuistik v rámci tří výukových modulů.
 2. INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZNÍ PRÁCE
  Formou individuálních konzultací s lektorem se absolventi základního studia učí, jak samostatně sestavovat psychologický portrét osobnosti v různých oblastech.
 3. SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE

Ceny kurzů a slevy

Psychologie písma pro SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY prezenční 4.600,- Kč/modul 

Psychologie písma pro SEBEPOZNÁNÍ a VZTAHY kombinovaná4.600,- Kč/blok + náklady za ubytování 2 noci (bude upřesněno)

Psychologie písma PROFESIONÁLNÍ  prezenční:  6.900,- Kč/modul  

Psychologie písma PROFESIONÁLNÍ kombinovaná: 6.900,- Kč/blok  + náklady za ubytování 2 noci (bude upřesněno)

Sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly/bloky najednou.

Psychologie písma pro POKROČILÉ

  • Ateliér – kazuistické workshopy: 5.200,- Kč/modul (sleva 10% při platbě za všechny 3 moduly najednou)
  • Individuální supervizní práce
 • Specializované semináře

Psychologie písma „NA MÍRU“: cena dle dohody se zadavatelem.