Webinář Jak porozumět řeči písma

Webinář se koná na platformě Zoom v úterý 13. září 2022 od 20:00 do 21:30 a je ZDARMA.

Jak se v písmu zrcadlí naše osobnost?

Co vše se můžeme z rozboru písma dozvědět?

Jak psycholog písma s rukopisem pracuje?

Jak je psychologie písma užitečná  v praxi?

Hodí se k výběru zaměstnanců? Pomáhá v seberozvoji?

Chcete si vyzkoušet práci s rukopisem?

To vše a ještě mnohem víc můžete zjistit a zažít v živém SETKÁNÍ s psycholožkami písma Helenou Bakovou a Světlou Francovou.

Zájemci se mohou hlásit na info@psychologiepisma.cz. Přihlášeným zašleme odkaz na Zoom. Máte-li pochybnosti, zda se sami zvládnete připojit, rádi poskytneme asistenci.

Novinky ve školním roce 2022/2023

Vítáme nové zájemce o studium a také studenty navazujícího studia v Grafologickém Ateliéru!

Výuka v základním stupni studia zůstává oproti loňskému roku bez výrazných změn. Se studenty se tedy uvidíme v každém výukovém dni dopoledne (8:30 – 12:00), ve třech 60 min. blocích probereme látku, která vyžaduje interaktivní přístup, studenti tak budou moci zastavovat výklad v obtížných pasážích, klást doplňující dotazy, diskutovat s lektorkami, ověřovat si své porozumění látce.

Budou-li všichni studenti ze skupiny souhlasit, můžeme pořídit záznam výuky. Bude tak příležitost pouštět si výklad opakovaně a kdykoliv si připomenout probraná témata. Studenti budou také dostávat prezentace přednášek, materiály k rozborům a předtočená videa v rozsahu dalších 2 hodinových bloků: rozbory nebo přednášky, která si mohou pouštět v libovolném čase. Na další prezenční výuce pak mohou diskutovat o tom, co nebylo jasné.

Velká změna od letošního školního roku čeká Ateliér: nově zkracujeme prezenční část výuky jen na dopoledne (8:30 – 12:00) a podobně jako v základním stupni budou studenti dostávat předtočená videa s určitými částmi rozboru rukopisu v rozsahu 2 bloků. Věříme, že studenti přivítají větší komfort výuky, kdy odpadne celodenní sezení u počítače a nutnost vyčlenit si klid a čas na poměrně dlouhou dobu.

Nově zařazujeme do práce s rukopisem v Ateliéru také principy Mindfulness – meditace všímavosti. Stav naší mysli a schopnost jej reflektovat je klíčovým aspektem, který ovlivňuje kvalitu rozboru. Schopnost uvolněného soustředění, rozsah vnímání, míru bdělosti, dovednost eliminovat rušivé vlivy – to vše je možné postupně trénovat a zlepšovat tak kvalitu „nástroje“, který při rozboru používáme.

Termíny výuky na celý školní rok naleznou zájemci v příslušné záložce. Do 5. 9. 2022 mohou naši studenti využít včasné platby a výrazně tak ušetřit na školném.

Těšíme se na dobrodružství poznávání, zdraví

Světla Francová a Helena Baková

lektorky IPP

Novinky ve školním roce 2021/2022

Vítáme nové zájemce o studium!

Pro nadcházející školní rok jsme připravili změny, které podstatně ovlivní novou tvář výuky. Díky karanténě jsme se naučili pohybovat se v on-line prostoru elegantněji a celá výuka tak nově poběží on-line. Studenti se ale nemusí bát, že na ně bude z obrazovky počítače zírat jen „mluvící hlava“. 😉 Máme připravené nové prezentace s množstvím pestrých ukázek rukopisů a s výkladem těch nejdůležitějších témat. Studenti si z nich tak postupně vytvoří e-skripta, která jim budou k dispozici pro opakování látky.

Zásadní změnou bude zkrácení živé on-line výuky. Ukázalo se totiž, že je velmi únavné a náročné na pozornost celodenní sezení u počítače. Nově tedy výukový den bude organizován tak, že dopoledne společně strávíme v živém setkání na platformě Zoom, kde se uskuteční 3 hodinové bloky s 15 min. přestávkami. Začínáme v 8:30 a končíme ve 12:00. V rámci živé výuky bude příležitost aktivně vstupovat do výuky: klást dotazy, pozastavit výklad (v případě, že ztrácíte orientaci), ověřit si vzájemné porozumění.

Ke každému výukovému dni (dopoledni) však budou náležet ještě 2 hodinová videa s přednáškami nebo cvičnými analýzami písma. Ty si studenti budou moci pustit kdykoliv ve svém volném čase v mezidobí mezi dvěma výukovými dny.  Doufáme, že tak bude výuka ještě efektivnější a nebude nás všechny nutit k nezdravému přepínání.

Věříme, že Vás nový koncept výuky zaujme a že se s námi pustíte do studia psychologie písma na jakoukoliv dálku!

Těšíme se na Vás, zdraví

Helena a Světla,

tým lektorek psychologie písma

Vánoční dárkový poukaz

Chcete letos o vánocích opravdu nadchnout? Věnujte svým blízkým skutečně originální dárek: 1 modul studia psychologie písma/grafologie u nás!

Pokud s dárkem neuspějete, nic se neděje, poukaz prostě nezaplatíte a nic tedy neriskujete. Jaký je postup při objednávání dárku?

1.  Prohlédněte si naše stránky, podívejte se zejména na termíny výuky v modulu B (začínáme 18. ledna 2021)

2. Pokud máte za to, že by se studium u nás mohlo Vašim blízkým líbit, napište si o dárkový poukaz na e-mail: info@psychologiepisma.cz

3. Do e-mailu připište jméno obdarovaného (dárkové poukazy vždy vystavujeme na jméno)

4. Do 2 dnů Vám zašleme e-mailem dárkový poukaz, který si vytisknete (je oboustranný)

5. Pokud dárkem uděláte radost, zaplatíte dle instrukcí v e-mailu a připomenete obdarovanému, aby na našich stránkách vyplnil krátkou přihlášku ke studiu, na základě které obdrží informace o nástupu ke studiu

6. V případě, že se dárek líbit nebude, prostě a jednoduše nezaplatíte.

A takhle Dárkový poukaz vypadá:

Změny od nového školního roku

Rozhodli jsme se využít příznivých zkušeností z dokončení výuky v modulu C a v Ateliéru C v období karantény prostřednictvím on-line výuky na platformě Zoom a od nového školního roku jsme zařadili jako stálý prvek našeho způsobu výuky i on-line výukové dny. Znamená to, že se každý výukový modul základního studia bude skládat ze tří prezenčních výukových dnů a dvou on-line výukových dnů. Věříme, že tak bude studium dostupnější i pro studenty, kteří z různých důvodů nemohou častěji cestovat do Prahy na výuku.

Termíny výuky v modulech A, B, C jsou již vypsány v příslušném odkazu. Zájemci o studium tedy již mohou posílat své elektronické přihlášky.

Těšíme se na nové studenty, vše se kolem nás mění, naše nadšení pro písmo však zůstává!

Tým IPP

 

 

 

 

 

PERSONALISTIKA

Odborný seminář garantovaný Českou grafologickou komorou

Komu je určen: Absolventům základního studia u ČGK a IPP

Co Vám seminář přinese:

 • Naučíte se, jak prakticky využít grafologii při výběrových řízeních na danou pracovní pozici
 • Získáte tématický model pro rozbory, který Vám usnadní práci s rukopisy obecně, tj. nejen v oblasti personalistiky
 • Dozvíte se, jak sjednat kontrakt, jaké jsou druhy zakázek a personalistických rozborů
 • Oživíte a procvičíte si grafologické dovednosti na rukopisech z praxe
 • Seznámíte se skutečnou zakázkou a na základě rozboru rukopisů šesti uchazečů vyberete nejvhodnějšího kandidáta pro danou funkci

Lektorka: Helena Baková

Kdy: Sobota 23. 11. 2019 od 9,30 – 16,15 hod

Kde: Jazyková škola Spěváček, Ke Štvanici 4, Praha 8

Cena: 950,- Kč

 Přihláška: Přihlašovací e-mail s Vaším jménem a rokem ukončení Základního studia u ČGk a IPP zasílejte na adresu: graphea@seznam.cz. Do předmětu, prosím, vepište: Seminář PERSONALISTIKA

 

Navazující studium psychologie písma „Ateliér“

Zájemci z řad absolventů základního stupně studia psychologie písma se již mohou hlásit k navazujícímu studiu ve formě kazuistických workshopů – 3 modulů Ateliéru. Začínáme sice poslední sobotu v září, ale do 31. 8. 2019 platí zvýhodněná cena za modul 5.200,- Kč (po tomto datu je cena 6.200). Nezapomeňte se tedy včas přihlásit, počet míst je omezený: dáváme přednost komorní skupině, kde může každý účastník svými vzdělávacími potřebami ovlivnit rozsah a tempo výuky. Každému studentovi se chceme věnovat individuálně.

V Ateliéru nespěcháme, každému rozboru věnujeme tolik času, kolik bude třeba na to, abychom zvládli důkladný popis znaků, porozuměli jejich souvislostem a jejich interpretací vytvořili smysluplný psychologický obraz pisatele.

Jako novinku jsme letos přiřadili ke každému modulu ještě jeden výukový den navíc – aby byl prostor pro žádaná psychologická témata:

Modul A: Personalistika 23. 11. 2019

Modul B: Riemannova psychodynamická typologie 21. 3. 2020

Modul C: Poradenský rozhovor s klientem 13. 6. 2020

Absolventi, kteří již mají Ateliér za sebou v původní kratší formě, se mohou na tyto termíny hlásit dle vlastního výběru jako na samostatné semináře.

Těšíme se na viděnou

Světla a Helena

Nové kurzy psychologie písma 2019/2020

Připravili jsme pro Vás novou koncepci výuky psychologie písma.

Jaké má výhody?

Třístupňové studium Vám poskytne komplexní vzdělání v psychologii písma.

 1. Každý modul Základního studia má své hlavní psychologické téma: naučíte se je aplikovat na rukopis pomocí systému grafologických znaků a snáze tak porozumíte pisatelově osobnosti.
 2. Metodiku grafologické práce s rukopisem si budete osvojovat průběžně ve všech modulech.
 3. Grafologická a psychologická témata se naučíte natolik prakticky, že je budete moci sami aktivně využívat v každodenním životě.
 4. Možná budete překvapeni, kde všude Vám získané poznatky a dovednosti mohou usnadnit a obohatit život!
 5. Jde o studium pro radost, ale i jako profese. Můžete se stát psychologem písma.

Přijímáme přihlášky a těšíme se s Vámi na shledanou!

Začínáme v lednu 2019!

Nemáte čas jezdit na výuku do Prahy každých 14 dní?

Vyzkoušejte naši novinku – kombinovanou výuku psychologie písma!

Osobní účast studentů je nutná pouze ve 3 výukových blocích. Další znalosti a dovednosti pak získáte dálkově pomocí e-learningu – speciálně připravené prezentace Vás krok za krokem povedou v dalším studiu rukopisů. Naše lektorky Vás tak on-line budou provázet jednotlivými fázemi studia.

Přihlaste se do kurzu a pojďte s námi studovat!

Setkání s lektory našeho Institutu

Institut  psychologie  písma  

pořádá setkání s lektory pro příznivce psaného projevu.

Sobota 8.září od 9,00 do 12 hodin

Jazyková škola , Školská 15, Praha 1.

Rukopis jako kompas ! Vyznejte se lépe v životě pomocí písma.
Nahlédněte za vnější fasádu svého okolí.

Vstup samozřejmě volný.

Ateliér – kazuistický workshop I.

Psychologie písma v praxi

První z celkem tří na sebe navazujících modulů Ateliéru. Pracujeme se skutečnými zakázkami z poradenské a personalistické praxe. Probereme celkem 6 kazuistik, kterými Vás provedeme od začátku až do konce. Důkladně spolu projdeme všemi etapami práce s písmem. Procvičíme celostní a dílčí znaky. Získáme další zkušenosti, jak vytvářet portrét pisatelovy osobnosti. Seznámíme se s výsledky práce s klientem. K prostudování a podrobné analýze budou závěrečné portréty. A v neposlední řadě prožijeme příjemné chvíle ve skupině (max. 12 studentů), kterou spojuje společný zájem o rozmanitá tajemství lidských duší…

 • Komu je určen: Pro Vás, kteří
  • jste grafologii studovali třeba i před mnoha lety a chcete si ji znovu „oživit“
  • se chcete udržovat v grafologické „kondici“ a rozvíjet své znalosti
  • toužíte posunout se v práci s rukopisem a případně se profesionalizovat
 • Kdy: soboty – 29. 9., 13. 10., 10. 11. a 24. 11. 2018 – vždy od 9,30 do 16,15 hod
 • Kde: Jazyková škola, Školská 15, Praha 1, II. patro
 • Lektorky: Helena Baková, Světla Francová
 • Cena: 5. 200,- Kč (při platbě předem za 3 moduly sleva 10%)
 • Informace k platbě: číslo účtu IPP: 27 27 28 2001/5500, do zprávy pro příjemce, prosím, vepište „Ateliér – Vaše příjmení“.
 • Termín platby I. modulu: nejpozději do 6. září 2018
 • Přihláška zde

Vstupní setkání se zájemci o studium s přednáškami

Termíny:

 • středa 20. 6. 2018 od 16:00 h
 • sobota 23. 6. 2018 od 09:30 h
 • středa 27. 6. 2018 od 16:00 h

Přednášky:

 • Od grafologie k psychologii písma – Světla Francová
 • Psychologie písma naživo – Helena Baková

Vstup zdarma.

S sebou: dobrou náladu a psací potřeby.
Místo konání: Jazyková škola, Školská 15, Praha 1

Prosíme zájemce, aby svou účast avizovali předem na e-mail: zajemci-studium@psychologiepisma.cz