Novinky ve školním roce 2021/2022

Vítáme nové zájemce o studium!

Pro nadcházející školní rok jsme připravili změny, které podstatně ovlivní novou tvář výuky. Díky karanténě jsme se naučili pohybovat se v on-line prostoru elegantněji a celá výuka tak nově poběží on-line. Studenti se ale nemusí bát, že na ně bude z obrazovky počítače zírat jen „mluvící hlava“. 😉 Máme připravené nové prezentace s množstvím pestrých ukázek rukopisů a s výkladem těch nejdůležitějších témat. Studenti si z nich tak postupně vytvoří e-skripta, která jim budou k dispozici pro opakování látky.

Zásadní změnou bude zkrácení živé on-line výuky. Ukázalo se totiž, že je velmi únavné a náročné na pozornost celodenní sezení u počítače. Nově tedy výukový den bude organizován tak, že dopoledne společně strávíme v živém setkání na platformě Zoom, kde se uskuteční 3 hodinové bloky s 15 min. přestávkami. Začínáme v 8:30 a končíme ve 12:00. V rámci živé výuky bude příležitost aktivně vstupovat do výuky: klást dotazy, pozastavit výklad (v případě, že ztrácíte orientaci), ověřit si vzájemné porozumění.

Ke každému výukovému dni (dopoledni) však budou náležet ještě 2 hodinová videa s přednáškami nebo cvičnými analýzami písma. Ty si studenti budou moci pustit kdykoliv ve svém volném čase v mezidobí mezi dvěma výukovými dny.  Doufáme, že tak bude výuka ještě efektivnější a nebude nás všechny nutit k nezdravému přepínání.

Věříme, že Vás nový koncept výuky zaujme a že se s námi pustíte do studia psychologie písma na jakoukoliv dálku!

Těšíme se na Vás, zdraví

Helena a Světla,

tým lektorek psychologie písma