Přihláška

Jak se přihlásit ke studiu

 1. Vyplňte a odešlete přihlášku k Základnímu studiu nebo přihlášku do Ateliéru níže na této stránce.
 2. Přihlášky je možné podávat kdykoliv v průběhu roku.
 3. K základnímu studiu se mohou uchazeči hlásit v průběhu celého školního roku a přistupovat do výuky vždy na začátku každého modulu (tedy v září, lednu a dubnu). Z didaktických důvodů vždy v každém modulu probíráme systém znaků v písmu z jiného úhlu pohledu, což umožňuje stávajícím studentům porozumět novým souvislostem a nově příchozím studentům orientovat se v probírané látce.
 4. Stejně tak i do navazujícího studia – Ateliéru – se absolventi mohou hlásit do libovolného modulu (v září, lednu a dubnu).
 5. Po odeslání přihlášky Vám pošleme potvrzovací e-mail s informacemi o platbě za studium.
 6. Pokud potřebujete ještě nějaké informace, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 777 77 19 45, kde Vám rádi zodpovíme další podrobnosti o studiu (ve všední dny od 10:00 do 16:00 h)

Přihláška ke studiu

I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ A VZTAHY

  Vážíme si Vašeho soukromí. Přečtěte si, jak nakládáme s Vašimi daty.

  Odesláním přihlášky souhlasíte se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a Obchodními podmínkami.

  II. Navazující studium – ATELIÉR

   Vážíme si Vašeho soukromí. Přečtěte si, jak nakládáme s Vašimi daty.

   Odesláním přihlášky souhlasíte se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a Obchodními podmínkami.

   Informace o platbách

   I. Základní studium – SEBEPOZNÁNÍ A VZTAHY

   • Výše školného: cena za jednotlivý modul (5 výukových dní) je 5.900,- Kč.
   • Pokud si přejete využít 10% slevu na školné, je možné zaplatit za všechny 3 moduly najednou: 15.930,- Kč.
   • Termín  platby: školné je třeba uhradit 1 měsíc před zahájením studia; pokud se student hlásí v době kratší než 1 měsíc do zahájení výuky, je třeba školné uhradit současně s odesláním přihlášky. Termíny výuky naleznete na stránce „Termíny“.
   • Číslo účtu IPP: 27 27 28 2001/5500, pro platby ze zahraničí IBAN CZ4855000000002727282001

   II. Navazující studium – ATELIÉR

   • Výše školného: cena za jednotlivý modul (5 výukových dní) je 5.900,- Kč.
   • Pokud si přejete využít 10% slevu na školné, je možné zaplatit za všechny 3 moduly najednou: 15.930,- Kč.
   • Termín  platby: školné je třeba uhradit 1 měsíc před zahájením studia; pokud se student hlásí v době kratší než 1 měsíc do zahájení výuky, je třeba školné uhradit současně s odesláním přihlášky. Termíny výuky naleznete na stránce „Termíny“.
   • Číslo účtu IPP: 27 27 28 2001/5500, pro platby ze zahraničí IBAN CZ4855000000002727282001

   Podmínky účasti na vzdělávacích akcích Institutu psychologie písma, z.s. (obchodní podmínky)

   Vzdělávání poskytuje: Institut psychologie písma, Fantova 1759, 155 00, Praha 5 (adresa výhradně pro písemný kontakt), IČ 28 55 99 59.

   Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na vzdělávací akci a/nebo individuální konzultaci (společně i jednotlivě dále jen „Akce“) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

   1. Přihlašování a platba

   Přihláška na Akci se podává pomocí online formuláře na našich webových stránkách.

   1.1. Akce s platbou školného za všechny 3 moduly předem

   Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena připsáním školného v plné výši na náš účet.  Na platbu všech 3 modulů předem je poskytnuta sleva 10%. Číslo účtu a informace k platbě obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

   1.2. Akce s platbou za 1 modul předem

   Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené výše školného za 1 modul na náš účet. Číslo účtu a informace k platbě obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

   1.3. Platba v hotovosti

   Platby v hotovosti nepřijímáme.

   2. Storno podmínky

   2.1. Platba školného za jednotlivý modul

   Odhlásí-li se účastník do 30 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené školné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.

   Odhlásí-li se účastník v době kratší než 30 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené školné v plné výši nevratné a je účastníkovi převedeno do následujícího modulu výuky.

   Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

   2.2. Platby školného za 3 moduly najednou

   Odhlásí-li se účastník do 30 dnů před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět.

   Odhlásí-li se účastník v době kratší než 30 dnů před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), platba za 1 modul je nevratná. Platba za zbylé dva moduly je účastníkovi vrácena v plné výši.

   Školné za jeden modul je účastníkovi převedeno do následujícího modulu výuky.

   Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník.

   3. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

   3.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad ochrany a zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

   3.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu Institut psychologie písma, z.s. jako poskytovatel služeb mohl řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je IPP jako poskytovatel služeb oprávněn bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

   Podmínky jsou platné v tomto znění od 13. 10. 2020