Náš tým

Jan Vojíř, zakládající člen a ředitel Institutu psychologie písma. Původně vystudoval Obchodní akademii, ale po roce 1989 se zabýval marketingem a cestovním ruchem, pracoval v hotelové společnosti, pro kterou mimo jiné organizoval účast na zahraničních veletrzích. Před 18 lety uvízl ve smyčkách psaného písma, zajímá se o historii grafologie, rád listuje ve starých knihách, které voní minulostí. Jako pragmatik má v IPP na starosti vše, co je třeba zorganizovat pro realizaci výuky, kontakt se studenty, public relations a marketing.

Kolegyně na něm oceňují: Operativnost, flexibilitu, spolehlivost, schopnost vyjednat „nemožné“, smysl pro humor, touhu (i dovednost) rozesmávat druhé a nakazit je dobrou náladou.

Motto:
Jen písmo ví, kde jest v člověku začátek a konec.“ Giovanni Manticelli (1568)

 

Světla Francová, zakládající členka České grafologické komory a Institutu psychologie písma. Od roku 1996 diplom grafolog ČGK, samostatná grafologická praxe a lektorská činnost. Záhy objevila, že grafologie bez hlubšího psychologického myšlení je v lepším případě jen zábavnou kratochvílí a teoretická psychologie bez empatie velmi snadno zraňuje a nemá schopnost měnit život. Vystudovala proto 5-letý psychoterapeutický výcvik PCA (přístup zaměřený na člověka C. Rogerse), který aplikuje nejen v diagnostice osobnosti, ale především při poradenské práci s klienty a při výuce se studenty. Více informací také na: endorfinovyporod.czvodnipani.cz

Kolegové na ní oceňují: Otevřenost, schopnost vcítit se a porozumět světu jiného člověka, touhu hledat v druhých jejich silné stránky, laskavé jednání, tvořivou akceschopnost.

Motto:
Představivost je důležitější než vědomosti. Ty jsou omezené a mohou být povrchní, představivost zahrnuje celý svět.“ Albert Einstein

Jemné a citlivé společenství nabízené empatickým člověkem, jenž disponuje opravdovostí a úctou, přináší osvícení a hojivý účinek.“ Carl Rogers

 

Helena Baková, zakládající členka České grafologické komory a Institutu psychologie písma. Rukopisy a grafologie ji nepřestávají bavit více než 25 let (v roce 1993 diplom grafolog ČGK). Těší ji předávat své zkušenosti co nejsrozumitelnější cestou zaměřenou na studenta (v roce 2008 dokončila komplexní výcvik PCA – Poradenství a psychoterapie zaměřená na člověka C. Rogerse). Kromě obrazů ráda maluje i rukopisy – jako nový způsob práce s písmem (přístup Grafoarte), kdy se díky výtvarné empatii dá snáze porozumět písmu, pisateli i sama sobě. Více informací také na: grafoarte.cz

Kolegové na ní oceňují: Schopnost naslouchat druhým, vstřícnost, sounáležitost, smysl pro spravedlnost a fair play, neutuchající touhu hledat způsoby, jak druhé naučit rozumět písmu.

Motto:
Učit se znamená objevovat, co už víš. Učit druhé znamená připomínat jim, že to dokáží stejně dobře jako ty.“ Richard Bach

Grafologii umíme všichni, jen někteří z nás o tom ještě nevědí.“ Helena Baková